האם יכול מתורגמן לתרום להצלחת פגישה עסקית?

מתורגמן מקצועי אשר מעניק שירותי תרגום למשלחות, פגישות עסקיות בין גורמים ממדינות שונות וכו', נתפס בעיני רבים כבעל מקצוע הנותן שירות טכני בעיקרו – תרגום מסמכים, תרגום סימולטני או תרגום עוקב. עבודתו של מתורגמן מקצועי ,בעיקר מתורגמן סימולטני ועוקב אינה מסתכמת בתרגום הנאמר (או הנכתב) משפה אחת לשנייה ,עליו לתרגם גם את הסיטואציה והתקשורת הבלתי מילולית.

תרגום מדויק ,ה-א,ב של תרגום

כאשר אומרים תרגום מקצועי חשוב להדגיש שמתורגמן טוב ,לפחות מתורגמן שבא מחברת גולד תיירות עסקית צריך לדייק בתרגום ולהכיר את כל המונחים ומושגים הטכניים של הענף אותו הוא מתרגם. מתורגמן, גם הטוב ביותר, לא יכיר כל מונח בכל ז'רגון ,במיוחד לא מילים מקצועיות ועוד בשתי השפות שאותם הוא מתרגם ולכן עליו ללמדם בעוד מועד ולעשות שיעורי בית.

לדוגמה – על מתורגמן סינית ,בפגישה עסקית בין מנהלים סיניים לישראליים המנהלים חברות מתחום הציוד הרפואי ללמוד באופן ספציפי מונחים רבים הקשורים לעולם הציוד הרפואי, הן בסינית והן בעברית.

מתורגמן של מצבים

שירותי תרגום מסמכים זה דבר אחד אך שירותים של מתורגמן סימולטני או מתורגמן עוקב כוללים "צלילה" לעומק הסיטואציה העסקית ומערבים גם את האינטליגנציה הרגשית של המתורגמן.

הגישה של חברת גולד היא למתן שירותים עם אוריינטציה עסקית. המשמעות הרלוונטית לעניין שירותי מתורגמנות היא שמלבד ההכנה המקצועית שאנו מעודדים את מתורגמנינו  בדקויות השפה,  אנו מקפידים שהמתורגמן או המתורגמנית יגיעו עם נכונות להבין את הסיטואציה העסקית ולסייע להצלחתה.

אנו מצפים שיהיה קשוב  למאפיינים הייחודיים של הפגישה ונסיבות התרחשותה, היחסים בין הצדדים השונים, האווירה השוררת באותה פגישה (או האווירה שהמארחים שואפים לייצר) וכו'. רק באמצעות הבנה חברתית נכונה של הסיטואציה ניתן להתאים את התרגום באופן מושלם ומדויק, ולהשתמש בו על מנת לתרום לאווירה שמעוניינים שתשרור בפגישה. לדוגמה, בפגישה חשובה ורשמית ביותר, חשוב שהמתורגמן יבין את הסיטואציה ויקפיד להעביר באופן מידי, ברור ומדויק לחלוטין את מה שנאמר. בפגישות קלילות יותר, לעומת זאת, בהן המארחים מעוניינים לייצר אווירה נינוחה ומהנה יותר, יכול המתורגמן להתאים את אופן התרגום ואת התנהגותו שלו. מדובר בניואנסים דקים יחסית, אך בעלי השפעה של ממש על האווירה הנוצרת בפגישה, ולכן על סיכוייה להצליח.

אנו מציעים מתורגמנים בעלי ניסיון עשיר בפגישות עסקיות, אירוח משלחות חשובות מחו"ל וכו', מתורגמנים אשר עמדו בסיטואציות אלו לא פעם וצברו הרבה מאוד ניסיון בתחום ספציפי זה. בנוסף, אנו שמים דגש על התרומה של המתורגמן להצלחת הפגישה, ודואגים להכנה מקדימה מעמיקה אשר תבטיח כי אתם מקבלים מתורגמן מקצועי, מדויק, איכותי וכזה המודע לסיטואציה ולקונטקסט בו נערכת הפגישה