VIP Tour – Chen Yong

בשבועיים האחרונים זכינו לארח ביחד עם מר טל גלאון את מר צ'ן יונג, נציג פסטיבל קאן בסין, דמות רבת כח וייזם בנשמה .
המטרה- לבחון אפשרות להביא משקיעים סיניים לישראל במספר תחומים, לערוך פגישות עסקיות וכן להכיר את יכולותיה של חברת גולד ובמיוחד איך באה לידי ביטוי חשיבתנו "מחוץ לקופסא" בכל הנוגע לתיירות עסקית.

תוכנית הביקור בישראל נבנתה על ידינו על סמך המשימות והנושאים הספציפיים שהציב מר צ'ן.
לדוגמא הוא הביע עניין להכיר "חברה ישראלית שהיא מותג בתחום החקלאות ומייצגת לראייתנו חדשנות בתחומה". או "לפגוש חברה ישראלית מובילה בתחום בניית אתרים" (בחרנו למשל הפגישו עם חברת WIX).
נושא אחר שעניין אותו היה כל תחום החדשנות בנושא רפואה מונעת בישראל. בנושא זה לדוגמא הפגשנו אותו עם פרופסור ארבר ראש המרכז לרפואה מונעת באיכילוב וכך הלאה.
לצד מפגש עם אנשי מפתח בטכניון, מוסד לימודי מוכר ומוערך שילבנו גם את אוניברסיטה בן גוריון הפחות מוכרת בסין והיוותה חידוש מסקרן.

ביקור VIP זה של מר צ'ן כלל לצד סמינר חדשנות ופגישות עסקיות גם טיולים וסיורים מאוד חוויתיים כשהדגש היה Real Israel -ביקור בישראל באור שונה ומקורי ביחס למה שמקובל כיום ע"י סוכני נסיעות או מארגני כנסים מהתחום.

באוניברסיטת בן גוריון בנגב

באוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

 

WIX

טל גל-און, מר יונג וגולד בפגישה עם WIX

 

עם פרופסור ארבר ראש המרכז לרפואה מונעת באיכילוב